Tesarske storitve

Pri zahtevnem konstrukcijskem oblikovanju so tesarska dela zelo pomembna, saj predstavljajo temeljno konstrukcijo, ki se nadgrajuje z drugimi gradbenimi elementi.  Med tesarskimi deli je prav gotovo ena najpomembnejših izdelava  lesene konstrukcije – lesena ostrešja različnih stopenj zahtevnosti. Konstrukcija ostrešij je pogojena z zasnovo objekta, in predstavlja njen pomembnejši del. Znanje o uporabi lesa in poznavanje možnosti njegove uporabe in oblikovanja, kot najpogostejšega gradiva v tesarstvu, je v gradbeništvu ob zidanju najpomembnejše.

• Izdelava vseh vrst strešnih konstrukcij
• Obnova starega ostrešja
• Izdelava frčad in čopov
• Izdelava nadstreškov, garaž, vrtnih ut itd.
• Deskanje strešnih konstrukcij
• Montaža opaža na pero in utor
• Kritje z rezervnimi kritinami (paropropustna folija)
• Izdelava prezračevanja strehe
• Letvanje strešin

Leave a Reply